Conference Microphones - TM-880

Conference Microphones-TM-880


Category : Conference Microphones | Gooseneck Conference Microphones
Model : TM-880
Element : Back electret condenser ;
Polar pattern : Uni-directional ;
Frequency response : 50Hz-16KHz ;
Sensitivity : -45dB±3dB ;
Output impedance : 200Ω±30%
Power Supply : 48V Phantom Power 

 

Related Conference Microphones Items

Conference Microphones - TM-111 , Conference Microphones - TM-130 , Conference Microphones - TM-342 , Conference Microphones - TM-372 , Conference Microphones - TM-260L , Conference Microphones - TM-101 , Conference Microphones - TGC-6XX , Conference Microphones - CM-68 , Conference Microphones - GC-60 , Conference Microphones - GC-61 ,

Buy Microphones Please Contact US